Vaccin Verslaving?

Wat is het risico van de huidige vaccins op het creëren van een afhankelijk hiervan. Met andere woorden in hoeverre zorgen de vaccins voor een mogelijke ERD (enhanced immunopathology) of ADE (Antibody-dependent enhancement).

Geplaatst  325 Keer bekeken bijgewerkt 4 maanden geleden

Misschien een van de belangrijke vragen die we ons moeten stellen:

  • Wat is het risico van de huidige vaccins op het creëren van een afhankelijk hiervan.
  • Wat is het risico op het immuunsysteem van de ongeboren baby, zowel op korte als op lange termijn?  

Met andere woorden in hoeverre zorgen de vaccins voor een mogelijke ERD of ADE als we:

  • Een eenmalige injectie hebben gehad
  • Als we meerdere injecties hebben gehad, en hoe gedraagt het menselijk immuunsysteem zich indien er regelmatig vaccinaties gezet worden met bijv een frequentie van 1 of 2 keer per jaar?

Lopen we hier niet een gigantisch risico dat we ons immuunsysteem verzwakken en compleet afhankelijk maken van vaccinaties?

En wat is dan het risico dat ons immuunsysteem loopt indien we op langere termijn de "normale" virussen zoals griep en verkoudheid (verkoudheid is ook  een corona variant) moeten "bestrijden" met ons eigen immuunsysteem?

Update (18-6-2021) Inmiddels heb ik deze vraag ook gesteld aan het RIVM en aan VirusWaarheid.

Hieronder in ieder geval een aantal redenen om het zeker niet te doen.

 

Risico op ERD/ADE voor SARS-CoV-2-vaccins

https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5

Risico op ERD voor SARS-CoV-2-vaccins

De bezorgdheid over de veiligheid van SARS-CoV-2-vaccins werd aanvankelijk aangewakkerd door muisstudies die verbeterde immunopathologie of ERD aantoonden bij dieren die waren gevaccineerd met SARS-CoV na virale challenge 55 , 56 , 57 , 58 . De waargenomen immunopathologie was geassocieerd met Th2-cel-biased responsen 55 en was grotendeels tegen het nucleocapside-eiwit 56 , 58 . Belangrijk is dat immunopathologie niet werd waargenomen bij uitgedaagde muizen na de passieve overdracht van nucleocapside-specifiek immuunserum 56, wat bevestigt dat de verhoogde ziekte niet kon worden gerepliceerd met behulp van de overgedragen serumvolumes. Vergelijkbare onderzoeken met geïnactiveerde vaccins op basis van hele virussen of virale vectoren voor SARS-CoV of MERS-CoV resulteerden in immunopathologie na virale provocatie 59 , 60 , 61 , die verband hielden met Th2-cytokine-vooringenomen reacties 55 en/of overmatige long eosinofiele infiltratie 57. Rationele selectie van adjuvans zorgt ervoor dat Th1-cel-biased responsen deze vaccin-geassocieerde ERD-risico's aanzienlijk kunnen verminderen. Kandidaat-SARS-CoV-vaccins geformuleerd met aluin, CpG of Advax (een adjuvans op basis van delta-inuline) ontdekten dat hoewel de Th2-biased responsen geassocieerd met aluin long-eosinofiele immunopathologie bij muizen veroorzaakten, bescherming zonder immunopathologie en een meer evenwichtige Th1/Th2-respons werden geïnduceerd door Advax 62 . Hashem et al. toonde aan dat muizen die waren gevaccineerd met een adenovirus 5 virale vector die MERS-CoV S1 tot expressie bracht, longpathologie vertoonden na virale challenge, ondanks het verlenen van bescherming. Belangrijk is dat de opname van CD40L als moleculair adjuvans de Th1-responsen versterkte en de vaccingerelateerde immunopathologie voorkwam 63 .

Als het zich voordoet, zal ERD veroorzaakt door humane vaccins eerst worden waargenomen in grotere fase II- en/of fase III-werkzaamheidsonderzoeken die voldoende infectiegebeurtenissen hebben voor statistische vergelijkingen tussen de geïmmuniseerde en placebo-controleonderzoeksarmen. Veiligheidsprofielen van COVID-19-vaccins moeten in realtime nauwlettend worden gevolgd tijdens onderzoeken naar de werkzaamheid bij mensen, met name voor vaccinmodaliteiten die een hoger theoretisch potentieel hebben om immunopathologie te veroorzaken (zoals geïnactiveerde hele virusformuleringen of virale vectoren) 64 , 65 .

Risico op ADE voor SARS-CoV-2-vaccins

Bewijs voor door vaccin geïnduceerde ADE in diermodellen van SARS-CoV is tegenstrijdig en roept mogelijke veiligheidsproblemen op. Liu et al. ontdekte dat, hoewel makaken die waren geïmmuniseerd met een gemodificeerde vaccinia Ankara-virale vector die het SARS-CoV S-eiwit tot expressie brengt, de virale replicatie na challenge verminderde, anti-S IgG ook de longinfiltratie van inflammatoire macrofagen versterkte en resulteerde in ernstiger longletsel in vergelijking met niet-gevaccineerde dieren 66. Ze toonden verder aan dat de aanwezigheid van anti-S IgG voorafgaand aan de virale klaring de wondgenezingsreactie van macrofagen scheeftrekt in een pro-inflammatoire reactie. In een andere studie, Wang et al. geïmmuniseerde makaken met vier B-cel-peptide-epitopen van het SARS-CoV S-eiwit en toonde aan dat terwijl drie peptiden antilichamen opwekten die makaken beschermden tegen virale provocatie, een van de peptidevaccins antilichamen induceerde die infectie in vitro versterkten en resulteerden in ernstiger longpathologie in vivo 67 .

Om daarentegen te bepalen of lage titers van neutraliserende antilichamen de infectie in vivo zouden kunnen versterken, hebben Luo et al. rhesus makaken uitgedaagd met SARS-CoV negen weken na immunisatie met een geïnactiveerd vaccin, wanneer neutraliserende antilichaamtiters waren afgenomen tot onder de beschermende niveaus 68 . Hoewel de meeste geïmmuniseerde makaken geïnfecteerd raakten na virale provocatie, hadden ze lagere virale titers in vergelijking met placebocontroles en vertoonden ze geen hogere niveaus van longpathologie. Evenzo Qin et al. toonde aan dat een geïnactiveerd SARS-CoV-vaccin cynomolgus-makaken beschermde tegen virale provocatie en niet resulteerde in verbeterde longimmunopathologie, zelfs niet bij makaken met lage neutraliserende antilichaamtiters 69. Een onderzoek bij hamsters toonde aan dat dieren die waren gevaccineerd met het recombinante SARS-CoV S-eiwit, ondanks een verbeterde in vitro virale toegang tot B-cellen via FcγRII, beschermd waren en geen verhoogde longpathologie vertoonden na virale challenge 70 .

SARS-CoV-immunisatiestudies in diermodellen hebben dus resultaten opgeleverd die sterk variëren in termen van beschermende werkzaamheid, immunopathologie en mogelijke ADE, afhankelijk van de gebruikte vaccinstrategie. Desondanks beschermen vaccins die neutraliserende antilichamen tegen het S-eiwit opwekken, dieren op betrouwbare wijze tegen SARS-CoV-uitdaging zonder bewijs van versterking van infectie of ziekte 71 , 72 , 73. Deze gegevens suggereren dat menselijke immunisatiestrategieën voor SARS-CoV-2 die hoge neutraliserende antilichaamtiters opwekken, een grote kans op succes hebben met een minimaal risico op ADE. Subeenheidvaccins die S-specifieke neutraliserende antilichamen kunnen opwekken, zouden bijvoorbeeld lagere ADE-risico's moeten hebben (vooral tegen S gestabiliseerd in de prefusieconformatie, om de presentatie van niet-neutraliserende epitopen te verminderen 8 ). Deze moderne benaderingen van het immunogeenontwerp zouden potentiële immunopathologie geassocieerd met niet-neutraliserende antilichamen moeten verminderen.

Vaccins met een hoog theoretisch risico op het induceren van pathologische ADE of ERD zijn onder meer geïnactiveerde virale vaccins, die niet-neutraliserende antigeendoelen en/of het S-eiwit in niet-neutraliserende conformaties kunnen bevatten, wat een groot aantal niet-beschermende doelen biedt voor antilichamen die de extra ontsteking via de goed beschreven mechanismen die zijn waargenomen voor andere respiratoire pathogenen. Het is echter bemoedigend dat een recente beoordeling van een geïnactiveerd SARS-CoV-2-vaccin sterke neutraliserende antilichamen opwekte bij muizen, ratten en rhesus makaken, en dosisafhankelijke bescherming bood zonder bewijs van verhoogde pathologie bij rhesus makaken 74. In de toekomst kunnen verhoogde vaccinstudies in het Syrische hamstermodel kritische preklinische gegevens opleveren, aangezien de Syrische hamster de menselijke COVID-19-immunopathologie nauwer lijkt te repliceren dan modellen van resusapen.

Pleidooi: beter niet iedereen vaccineren, het coronavirus verdwijnt namelijk toch niet

https://www.bd.nl/brabant/pleidooi-beter-niet-iedereen-vaccineren-het-coronavirus-verdwijnt-namelijk-toch-niet~ad9fbcb5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

NIJMEGEN - Vaccineren van kinderen en jonge, gezonde mensen tegen corona levert weinig op. Groepsimmuniteit is namelijk onhaalbaar, het coronavirus zal niet meer verdwijnen en in steeds nieuwe varianten opduiken.

Eric Reijnen - Rutten 26-03-21, 09:15 Bron: BD

Dat stellen Jona Walk, recent gepromoveerd op vaccin-immunologie, en arts-microbioloog Bert Mulder vandaag in het blad Medisch Contact.

De beide artsen van het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis plaatsen daarmee vraagtekens bij het beleid van het kabinet en gezondheidsinstituut om de hele bevolking te vaccineren om terug te keren naar ‘normaal’. Zij worden ondersteund door een recent artikel ‘Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible’ in het vooraanstaande wetenschappelijke medisch tijdschrift Nature.

Quote:

Als je niet ernstig ziek kan worden door het virus én er ook niemand mee beschermt als je je laat vaccineren, waarom zou je dan het risico lopen op bijwerkin­gen die we zeker voor de lange termijn niet kennen?

 

Ongevoelige variant

,,Sterker nog, als een vaccin tegen een bepaalde variant niet werkt, blijft alleen die versie van het virus zich verspreiden onder de mensen, en zal die ongevoelige variant uiteindelijk dominant kunnen worden in de gevaccineerde bevolking”, zegt Walk.

,,Dit gebeurt vooral als je vaccineert terwijl er veel virus rondgaat, je creëert een ideale omstandigheid voor nieuwe mutaties”, vult Mulder aan.

Walk: ,,Het onnodig vaccineren is ook tegen onze medische principes. Als je niet ernstig ziek kan worden door het virus én er ook niemand mee beschermt als je je laat vaccineren, waarom zou je dan het risico lopen op bijwerkingen die we zeker voor de lange termijn niet kennen?’’ 

Zij wijst hierbij op het feit dat er vooralsnog alleen gegevens zijn over de veiligheid gedurende de eerste twee maanden na vaccinatie. Langere studies zijn nodig om een volledig beeld van de voordelen en risico’s te krijgen.

© David van Haren

Nog goed antistoffen maken

,,Een ander probleem is dat we nog niet weten of als iemand eenmaal gevaccineerd is, zij later nog goed antistoffen maken tegen andere coronavarianten.’’ Een nieuwe vaccinatie tegen een nieuwe variant kan daardoor minder effectief zijn.

,,Op dit gebied moet nog heel veel onderzocht worden’’, benadrukken de onderzoekers. Maar ze komen nu met hun analyse omdat het vaccinatiebeleid er nog steeds op gericht is om in juli zoveel mogelijk mensen ingeënt te hebben tegen corona.

Mulder: ,,Maar corona kunnen we niet uitroeien. Dus dat beleid zou je moeten heroverwegen: vaccineren alleen als iemand er op individueel niveau voordeel van heeft, je zou je eerst moeten richten op de ouderen en risicogroepen en vervolgens kijken wie zich verder  wil laten vaccineren.’’

Antwoorden op de vragen

Update (18-6-2021) Inmiddels heb ik deze vraag ook gesteld aan het RIVM en aan VirusWaarheid.

Update (18-6-2021) Antwoord RIVM: DIT IS EEN AUTOMATISCH BERICHT. U KUNT HIER NIET OP REAGEREN.
Hartelijk dank voor uw bericht. Het RIVM ontvangt dagelijks honderden vragen over het coronavirus en de coronavaccinatie. Het is niet mogelijk vragen individueel te beantwoorden.

Het volgende rapport spreekt wel over ADE maar zegt niets over ADE door het vaccin:

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0151.pdf

reasonable doubt ade and corona vaccines

https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/reasonabledoubt/ade-and-corona-vaccines

In de Use Authorization die de FDA heeft verleend, bevat het vaccin van Pfizer een expliciete opmerking met betrekking tot ADE (pagina 52): “Beschikbare gegevens duiden niet op een risico op door vaccin versterkte ziekte, en suggereren omgekeerd effectiviteit tegen ernstige ziekten binnen de beschikbare follow-up periode. Het risico op door een vaccin versterkte ziekte in de loop van de tijd, mogelijk geassocieerd met afnemende immuniteit, blijft echter onbekend en moet verder worden geëvalueerd in lopende klinische onderzoeken en in observationele onderzoeken die kunnen worden uitgevoerd na autorisatie en/of licentieverlening."


Your reaction?

0
LOL
1
LOVED
0
PURE
0
AW
0
FUNNY
0
BAD!
0
EEW
0
OMG!
0
ANGRY
0 Comments