RIJK STOPT "VOORLOPIG" MET SUBSIDIE NIEUWE BIOMASSA

Biomassa – waarom regering doorging met grootste klimaatblunder.

Geplaatst  189 Keer bekeken bijgewerkt 2 maanden geleden

Het ministerie van Economische Zaken geeft tijdelijk geen subsidies meer aan nieuwe initiatieven voor biomassacentrales. De regering wil eerst onderzoeken op welke manier het verbranden van houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte afgebouwd kan worden.

Wens

Het kabinet geeft met dat besluit gevolg aan de wens van de Tweede Kamer om zo snel mogelijk te stoppen met houtige biomassa. In het Klimaatakkoord wordt het gebruik van biomassa gezien als een belangrijke, maar tijdelijke, maatregel gezien om fossiele brandstoffen op korte termijn te vervangen.  

Weerstand

Maar de weerstand tegen het gebruik van biomassa neemt toe. Verschillende natuurorganisaties wijzen op de soms dubieuze herkomst van hout en houtpallets die worden verstookt in biomassacentrales. Ook omwonenden keren zich tegen de centrales: de uitstoot van fijnstof en CO2 is nog steeds aanzienlijk. Veel gemeenten hebben zich tegen het verbouwen van bestaande energiecentrales tot biomassainstallaties gekeerd, en een aantal provincies geeft geen vergunning meer af voor nieuwe biomassacentrales. Vorige week stemde de Raad van State weliswaar nog in met een vergunning van de provincie Noord-Holland voor de ombouw van de centrale in Diemen, maar het is de vraag of energiebedrijf Vattenfall nog doorgaat met het project.

Onderzoek

Inmiddels hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en onderzoeksinstituut TNO onderzoek gedaan naar gevolgen van het eerder stoppen met biomassa. Uit die onderzoeken blijkt dat het lastig wordt om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen zonder biomassa. Als er nu mee gestopt wordt, betekent dat een extra uitgave van 2,7 miljard euro om de doelen in 2030 te halen. Die kosten zullen uiteindelijk leiden tot een hogere energierekening.

Controversieel

Het PBL heeft onderzoek gedaan naar een afbouwpad voor houtige biomassa, maar de discussie daarover is controversieel verklaard vanwege de demissionaire status van het kabinet. De keuze in de manier waarop houtige biomassa wordt afgebouwd moet dus door een nieuw kabinet genomen worden. Voor die tijd wil het huidige kabinet in ieder geval de subsidieverlening voor nieuwe biomassaprojecten staken. De maatregel heeft geen invloed op de bestaande subsidies.

Mijn mening:

Stop onmiddelijk met subsidie van CO2 producerende, ontbossing veroorzakende maatregelen. Het demissionair kabinet heeft tot nu toe al veel besluiten genomen. Deze subsidie is net zo desastreus op langere termijn als de COVID lockdown, zo niet nog meer.

 

Biomassa – waarom regering doorgaat met grootste klimaatblunder (7-november-2019)

Het verhaal over biomassa klopt niet en werkt nadelig voor natuur en milieu. Desondanks gaan zowel lokale als landelijke politici hiermee door. De subsidie voor centrales van meer dan 11 miljard euro is deze week nog goedgekeurd door de regeringspartijen. Binnen een paar jaar zullen er meer dan 600 biomassa-installaties CO2 uitbraken in NL. Waarom gaat Rutte hiermee door?

Hoe komt het dat Den Haag zo krampachtig vasthoudt aan biomassacentrales.

Biomassa is achterhaald

De European Academies Science Advisory Council (EASAC) stelt deze week dat het opwekken van energie met biomassa meer CO2-uitstoot oplevert dan kolen en gas. “Biomassa is een heel slechte energiebron”, zegt hoogleraar Louise Vet, die in de milieugroep van EASAC zit.

Vet legt in het radioprogramma Vroege Vogels van 3 november uit wat er mis is aan biomassa.

Ze vertelt dat je door veel biomassa te verbranden erg veel CO2 produceert. En dat we het nog erger maken, want dit hout moeten we verslepen over de hele wereld. We oogsten de bomen, we drogen ze (wat eveneens weer veel energie kost), we maken er pallets van, verschepen het, dan worden de blokjes vermalen en in de grote centrales verbrand.

Nadat dus in een klap zeer veel CO2 uit de schoorsteen is gekomen van de centrales, duurt het voor de nieuwe aanplant 30 tot 50 jaar om dezelfde hoeveelheid CO2 weer op te nemen. (Red. terwijl de politiek suggereert dat de nieuwe bomen deze CO2 direct opnemen.)

Het echte probleem: creatief boekhouden

Er geldt binnen Europa een afspraak dat de CO2 berekend wordt op het moment dat de boom wordt gekapt. En niet op het ogenblik dat de boom wordt verbrand.

Met andere woorden, landen zoals Estland, die bomen kappen krijgen een CO2-schuld en Nederland die deze bomen koopt heeft op papier geen CO2 uitstoot, die is namelijk nul. Dat noemen ze ‘klimaatneutraal’.

Dus de biomassa centrales stoten in werkelijkheid enorme hoeveelheden CO2 uit, maar door deze bizarre afspraak tellen ze dit niet. Je zou het een uitermate creatieve vorm van boekhouden kunnen noemen.

Den Haag houdt krampachtig vast aan biomassa

Bekende duurzame energiebronnen zijn wind, water en zon. Verantwoordelijk voor ruim zestig procent van de duurzame energie geproduceerd in Nederland is echter energie uit biomassa. Dat is de reden dat Wiebes en de coalitie zich zo vastklampen aan biomassa. Zonder biomassa zijn ze dus helemaal nergens en slaan ze in Europa op het gebied van duurzame energie een modderfiguur.

Daarom begrijpen we ineens beter waarom de coalitie van VVD, D66, CDA en CU (gesteund door PvdA, SGP, Denk en Groen Links) tegen de motie van PvdD heeft gestemd om subsidies aan houtgestookte biomassacentrales stop te zetten.

Daarnaast staan er al 628 kleinere biomassacentrales op stapel voor Nederland. En is er over de hele wereld een gigantische handel om bossen te oogsten voor biomassa. Daarin steekt de regering Rutte dus graag 11 miljard aan subsidies.

Stand van duurzame energie

Het opwekken van elektriciteit met de biomassacentrales is achterhaald wanneer we kijken naar de prijsdoorbraak van zonne-energie in Dubai in 2016. Toen slaagde DEWA (energiemaatschappij in Dubai) erin om zonne-energie op te wekken voor minder dan 6 dollarcent per KwH. Daardoor is deze energie goedkoper dan fossiel opgewekte energie als gas of kolen. Op dit moment is de prijs per KwH zelfs nog lager.

Als je dit afzet tegen de zwaar gesubsidieerde biomassa centrales zal het duidelijk zijn dat deze voor installatie al verouderd zijn.


Your reaction?

0
LOL
0
LOVED
0
PURE
0
AW
0
FUNNY
0
BAD!
0
EEW
0
OMG!
0
ANGRY
0 Comments